பாகிஸ்தானில் சவுதி இளவரசர் சுற்றுப்பயணம் : நாட்டின் மிக உயரிய ‘நிஷான்-இ-பாகிஸ்தான்’ விருது இளவரசருக்கு அளிக்கப்பட்டது

× RELATED தர்மபுரி மாவட்டத்தில் ஸ்டாலின் 2 நாள் சுற்றுப்பயணம்