இஸ்லாமியர்களின் புனித ஸ்தலமான மெக்காவிற்கு ஒரே நேரத்தில் படையெடுத்த ஆயிரக்கணக்கான வெட்டுக்கிளிகள்!

× RELATED பெரியமேடு லாட்ஜில் பரபரப்பு: ‘குதிரை’...