கடுமையான பனி காரணமாக சீனாவில் உறைந்து கிடக்கும் அருவி: கண்ணுக்கு விருந்தளிக்கும் காட்சிகள்

× RELATED சீனாவில் பாலம் சரிந்ததால் 2 வாகனங்கள்...