கடுமையான பனி காரணமாக சீனாவில் உறைந்து கிடக்கும் அருவி: கண்ணுக்கு விருந்தளிக்கும் காட்சிகள்

× RELATED கொட்டும் பனியிலிருந்து பாதுகாக்க செம்மறி ஆடுகளுக்கு தடுப்பூசி