சீனாவில் பாறை கற்களைக் கொண்டு நுட்பமான சிற்பங்களை வடிவமைக்கும் சிற்பி: விற்பனையில் அமோகம்!

× RELATED 1.420 மில்லி கிராம் பவுனில் நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தை வடிவமைத்த பொற்கொல்லர்