சீனாவில் பாறை கற்களைக் கொண்டு நுட்பமான சிற்பங்களை வடிவமைக்கும் சிற்பி: விற்பனையில் அமோகம்!

× RELATED சிற்பங்கள் காட்டும் நவரசங்கள்