சோமாலியாவில் 30 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு வெள்ளப்பெருக்கு: இதுவரை 20 பேர் பலி!